Quin tractament rep l’aigua potable de Barcelona?

L’aigua que arriba a les cases de Barcelona i la seva zona metropolitana prové, majoritàriament, dels rius Llobregat i Ter. En menor quantitat, també s’aprofiten els aqüífers de la conca del Llobregat i del Besòs i l’aigua del mar mitjançant dessalinitzadores. Però fins a arribar a les aixetes d’un habitatge, l’aigua passa un procés de potabilització molt complex que permet que puguem beure’n o fer-la servir per a cuinar sense problemes.

On es tracta l’aigua de Barcelona?

L’aigua captada es trasllada, principalment, a les estacions de tractament d’aigua potable (ETAP) o plantes potabilitzadores d’Abrera, Cardedeu i Sant Joan Despí. A més, també hi ha altres 10 potabilitzadores més petites.

Totes les estacions i plantes estan preparades per a tractar l’aigua segons les seves particularitats. Per exemple, la potabilitzadora de Sant Feliu tracta especialment amb compostos orgànics volàtils, mentre que la potabilitzadora Nicolàs se centra principalment en el ferro i el magnesi.

Quin és el procés de potabilització de l’aigua de Barcelona?

Aigües de Barcelona és l’empresa encarregada de subministrar l’aigua a la ciutat comtal i a gran part de la seva àrea metropolitana. Entre les seves moltes instal·lacions disposa d’una de les ETAP més avançades i completes d’Europa, la de Sant Joan Despí. El sistema de depuració és molt complex, encara que es podria resumir en els passos següents:
 • Captació de l’aigua.
 • Desarenament en unes cambres especials en les quals s’extreuen les graves.
 • S’eleva l’aigua per continuar el procés.
 • S’hi afegeixen reactius per fer una primera desinfecció.
 • Decantació per a separar el fang i l’aigua aclarida.
 • Filtració de les sorres que poden haver quedat després de la decantació.
 • Es torna a elevar l’aigua mitjançant un cargol d’Arquimedes.
 • Es filtra l’aigua amb processos com l’ozonització, la filtració per carboni actiu granular, osmosi inversa i ultrafiltració.
 • Es retornen part dels minerals a l’aigua.
 • Es barreja l’aigua dels últims processos amb aigua passada per ozó i carbó actiu.
 • Es fa una cloració final per assegurar que el nivell de microorganismes és estable.
 • Es bomba als diferents punts de distribució.

Com veus de manera simple, ja que existeixen altres procediments més complicats de resumir, la potabilització que es fa en una planta com la de Sant Joan Despí no deixa res a l’atzar. Així s’assegura que la qualitat sanitària de l’aigua és òptima per a beure i cuinar.

Com es distribueix l’aigua fins a les cases?

La distribució de l’aigua es fa mitjançant grans canalitzacions que comuniquen amb les canonades menors, que tenen milers de quilòmetres. Aquestes són les encarregades d’arribar fins als punts d’ús de l’aigua, com l’aixeta de la teva cuina.

Comparteix:

Si encara vols saber més...

Descobreix les dades més curioses de l’aigua de Barcelona amb el test que et plantegen alguns dels nostres membres de l’equip.

Cercar per categories