Quin preu es paga a Barcelona per l’aigua domèstica?

La factura de l’aigua està dividida en diversos conceptes que potser no saps d’on surten. Si ets d’aquestes persones que es limiten a veure el total i pagar, t’animem a que llegeixis aquest article en el qual desgranem el preu que es paga a Barcelona pel subministrament d’aigua domèstica. Veuràs que el tipus d’habitatge i el consum hi influeixen directament.

Què paguem pel contracte de subministrament d’aigua?

El contracte de subministrament d’aigua consisteix en un sol pagament que inclou els drets de subministrament i la fiança. Es fa quan se signa el contracte i varia segons les característiques de l’habitatge.

La classificació dels habitatges es fa mitjançant un certificat d’eficiència energètica que les divideix per lletres, on la lletra A és la més baixa i la I la més alta. El preu que paguen els habitatges de tipus A, B, C, D i E pels drets de subministrament són 29,13 €, mentre que per a la resta és de 59,74 €. En canvi, la fiança per a totes les lletres és de 21,79 €, excepte per a la H i la I, que és de 73,20 €.

Què paguem pels drets de connexió?

En el moment de fer el contracte també es paguen els drets de connexió segons el cabal nominal de la casa. En funció de la capacitat de subministrament que poden utilitzar els usuaris d’un immoble o establiment comercial o industrial, es determina el cabal que s’ha de contractar.

Per exemple, un habitatge amb un cabal nominal de 2,5 m³/h ha de pagar 940,36 €, mentre que un habitatge amb un cabal nominal de 4 m³/h, 1.559,47 €.

Què paguem pel subministrament i consum d’aigua?

En la factura que ens arriba bimestralment a casa es cobra el subministrament i el consum de l’aigua que s’ha fet durant aquest període. Es divideix entre una quota fixa i una altra de variable. La fixa depèn del cabal nominal de l’habitatge segons el tipus (la classificació energètica per lletres), mentre que la variable es divideix en trams de consum.

Per a fer-se una idea, en la part fixa, els habitatges de tipus A tenen un cabal nominal de 0,25 m³/h i una quota fixa mensual de 2,60 €, mentre que les de tipus I comporten un cabal nominal de 4,00 m³/h i 64,97 € de quota.

Els trams que marquen el preu segons el consum de l’aigua són els següents:

  • Tram 1 (0-6 m³ d’aigua consumits): 0,6189 €/m³
  • Tram 2 (7-9 m³): 1,2379 €/m³
  • Tram 3 (10-15 m³): 1,8568 €/m³
  • Tram 4 (16-18 m³): 2,4757 €/m³
  • Tram 5 (més de 18 m³): 3,0946 €/m³

Tributs i altres conceptes del preu de l’aigua

Entre els altres tributs i conceptes que s’inclouen en el preu de l’aigua hi ha:

  • L’equip de mesura i el seu manteniment, que es paga a l’empresa que el subministra i el manté.
  • El cànon de l’aigua, un tribut de la Generalitat de Catalunya que es destina a conservar el cabal ecològic i disminuir la contaminació.
  • Taxa de clavegueram, la qual recullen els ajuntaments.
  • Taxa de tractament de residus, que és a càrrec de l’àrea metropolitana de Barcelona (AMB).
  • L’IVA del 10 %, que grava tots els serveis del cicle de l’aigua.

La web d’Aigües de Barcelona et permet conèixer totes les tarifes i els preus de la factura de l’aigua per a fer-te una idea aproximada del que has de pagar segons el teu habitatge i consum.

Comparteix:

Si encara vols saber més...

Descobreix les dades més curioses de l’aigua de Barcelona amb el test que et plantegen alguns dels nostres membres de l’equip.

Cercar per categories