Quin és el pH de l’aigua de l’aixeta a Barcelona?

A Barcelona es fan proves periòdiques per assegurar que l’aigua compleix els paràmetres sanitaris necessaris i que pot ser ingerida o usada per a cuinar sense cap inconvenient. Una de les maneres per a conèixer la qualitat de l’aigua és analitzant-ne el pH, o sigui, l’acidesa o alcalinitat de l’aigua. Però, quin és el pH correcte? Compleix l’aigua que surt per la teva aixeta això? Tot seguit ho veurem.

Quin és el pH de l’aigua idoni?

El pH es mesura en una escala del 0 al 14, on el 7,0 es considera neutre. Les solucions amb un pH inferior a 7,0 es consideren àcides, mentre que les que estan per sobre de 7,0 són bases o alcalines. El rang normal de pH en aigua superficial és de 6,5 a 8,5 i, com més a prop estigui del 7,0, més pura serà.

En general, un aigua amb un pH inferior a 6,5 podria ser corrosiva per a les canonades de metall, mentre que si fos superior a 8,5 podria presentar problemes d’incrustacions per duresa, però no comportaria problemes per a la salut.

El pH d’altres líquids que ingerim habitualment és de 3,0 al vinagre, entre 2,8 i 3,8 al vi, entre 4,0 i 5,0 a la cervesa o uns 6,5 a la llet. L’aigua de mar té un pH de 8,3.

Quin pH té l’aigua de Barcelona?

L’aigua de Barcelona la proveeixen principalment els rius Ter i Llobregat, és processada per potabilitzadores diferents, es guarda en diversos dipòsits i es transporta per un sistema de canonades quilomètric. Tot això fa que no totes les parts de Barcelona i la seva zona metropolitana tinguin l’aigua amb el mateix pH i, per això, és impossible donar un sol nombre com a resultat a la pregunta sobre quin pH té l’aigua de la ciutat.

En general, la mitjana es troba una mica per sobre dels 7,0, i d’aquesta manera s’eviten problemes d’acidesa, i els seus màxims mai s’acosten al 8,5, que provocaria un aigua alcalina. És a dir, és totalment apta per a beure i cuinar.

Com consultar la qualitat de l’aigua del teu habitatge?

Si vols saber quin és el pH de l’aigua al teu habitatge, Aigües de Barcelona posa a la teva disposició un cercador per a saber la composició de l’aigua en la teva adreça exacta. A més del pH, podràs comprovar paràmetres com el calci, els bicarbonats, la duresa total, el magnesi, els nitrats, el potassi, el sodi o els sulfats, entre d’altres.

Comparteix:

Si encara vols saber més...

Descobreix les dades més curioses de l’aigua de Barcelona amb el test que et plantegen alguns dels nostres membres de l’equip.

Cercar per categories