Qui estableix el preu de l’aigua a Barcelona

Una pregunta repetida a moltes llars barcelonines és qui fixa el preu de l'aigua. Serà la companyia que la gestiona o l'ajuntament?

Per no deixar-la sense resposta i poder respondre-la quan es formuli o t'arribi la factura a casa, t'expliquem qui és l'encarregat d'establir quant has de pagar per l'aigua i exactament què és el que pagues.

Quin organisme fixa el preu de l’aigua a Barcelona?

A Catalunya, l'ajuntament o l'entitat supramunicipal és qui té les competències del servei del proveïment de l'aigua. Això es regula segons el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, que determina que la competència del proveïment de l'aigua és dels ajuntaments, igual que la del subministrament d'enllumenat públic, neteja, clavegueram o tractament d'aigües residuals. La institució competent en l'àmbit metropolità és l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). 


Les tarifes dels serveis públics es consideren taxes, excepte aquells serveis gestionats per una empresa, que tenen consideració de preu i estan subjectes a especificacions civils i mercantils. Totes les tarifes hauran de ser autoritzades per la Comissió de preus de la Generalitat de Catalunya.


L'ajuntament pot delegar el servei de proveïment d'aigua a un altre organisme o empresa. A l'Àrea Metropolitana de Barcelona es confia a Agbar, que disposa d'una xarxa d'instal·lacions de magatzematge, control i distribució que garanteix el proveïment d'aigua potable de forma contínua i a una qualitat sanitària òptima.

Què es paga a la factura de l’aigua de Barcelona?

Per entendre el preu de l’aigua és necessari desgranar-lo. Els conceptes que conformen la factura son:

  • Tarifa de subministrament d'aigua: Pot tenir estructures diverses, encara que normalment consta d'una quota fixa pel servei, una part variable per blocs de consum, una altra quota (fixa o per blocs) per a la conservació dels comptadors i les connexions i altres recàrrecs vinculats al servei.
  • Cànon de l'aigua: És un impost ambiental que grava l'ús de l'aigua i la seva contaminació. Els diners que recapta es destinen a cobrir costos d'explotació i d’inversió d'infraestructures, mantenir el cabal ecològic, lluitar contra la contaminació i altres prevencions per cuidar el cicle de l'aigua. 
  • Sistema de clavegueram: Sol anar vinculat al consum de l'aigua, encara que també pot ser calculat per factors com el valor cadastral.
  • Altres conceptes: Alguns municipis inclouen conceptes que no estan relacionats estrictament amb el cicle de l'aigua, com la gestió de residus.
  • L'IVA: Gravamen del 10% que s'aplica sobre tots els serveis del cicle de l'aigua.
Comparteix:

Si encara vols saber més...

Descobreix les dades més curioses de l’aigua de Barcelona amb el test que et plantegen alguns dels nostres membres de l’equip.

Cercar per categories