Pagar la factura de l’aigua: Totes les ajudes socials d’Aigües de Barcelona

Què fer si tinc dificultats per a pagar la factura de l’aigua?

Assegurar a totes les persones el dret de l’accés a l’aigua en unes condicions higièniques adequades és fonamental. Aigües de Barcelona va crear el Fons de Solidaritat per ajudar la gent que té dificultats per a pagar la factura i continuar gaudint d’aquest recurs indispensable. A més, també disposa d’un sistema de tarificació social, un cànon social, un TMTR social, una bonificació en la taxa de clavegueram i la bonificació per a més de 3 persones. A continuació t’expliquem tots els detalls.

Què és el Fons de Solidaritat d’Aigües de Barcelona?

El Fons de Solidaritat d’Aigües de Barcelona va néixer amb la voluntat d’ajudar a superar les dificultats econòmiques que tenen algunes persones i assegurar que no perilla el seu accés a l’aigua. La iniciativa es gestiona en col·laboració amb els serveis municipals dels ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Qualsevol persona que es trobi en situació de necessitat social pot anar al centre de serveis socials del seu ajuntament, a Càritas Diocesana de Barcelona o a la Creu Roja de Catalunya i demanar l’ajuda. Consisteix en una bonificació en les properes factures valorada en 57 €, amb un màxim de 28,5 € per factura, i que s’aplicarà en la quota del servei i del consum. Conceptes com el cànon de l’aigua, la taxa del clavegueram, el TMTR o l’IVA no s’inclouen perquè és responsabilitat de les administracions.

Qualsevol que visqui a Barcelona i tingui dificultats per a pagar la factura de l’aigua pot demanar la bonificació. Entre els requisits indispensables per a obtenir-la es troben:

  • Ser el titular del contracte de subministrament d’aigua potable d’ús domèstic per al qual se sol·licita l’ajuda.
  • El contracte amb Aigües de Barcelona ha d’estar en vigor i correspondre amb l’habitatge habitual.
  • La factura no pot registrar consums superiors a 100 litres d’aigua per persona i dia.
  • Es concedirà una ajuda per subministrament sol·licitat, però es pot prorrogar.

Quines altres bonificacions ofereix Aigües de Barcelona?

Aigües de Barcelona també ofereix la possibilitat de deduir diversos conceptes de la factura mitjançant les ajudes següents:

  • Tarifa social: bonifica el 25 % de la quota de servei i del preu de l’aigua sempre que la factura no superi els 100 litres per persona i dia.
  • Cànon social: s’aplica una tarifa reduïda de 0,24 € per m³ sempre que no se superi el límit del primer tram del cànon de l’aigua (9 m³ al mes).
  • TMTR social: bonifica el 50 % de la taxa metropolitana de tractament de residus.
  • Bonificació per a més de 3 persones: els habitatges que acreditin que hi conviuen 4 persones o més poden sol·licitar una bonificació que consisteix en l’ampliació dels trams de la tarifa d’aigua i el cànon. Les persones amb un grau de disminució superior al 75 % o amb un nivell de dependència reconegut per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials computa doble a l’efecte d’obtenir l’ajuda.
  • Taxa de clavegueram: els titulars beneficiaris de contractes de subministrament domiciliari d’aigua que es trobin en situació d’exclusió residencial i que viuen al municipi de Barcelona estan exempts de pagar aquesta taxa.

A la pàgina web d’Aigües de Barcelona trobaràs totes les formes de contacte per a sol·licitar aquestes ajudes i informació sobre tota la documentació que hauràs d’aportar.

Comparteix:

Si encara vols saber més...

Descobreix les dades més curioses de l’aigua de Barcelona amb el test que et plantegen alguns dels nostres membres de l’equip.

Cercar per categories