Família nombrosa: bonificacions en la factura de l’aigua

Aigües de Barcelona, l’organització encarregada de subministrar l’aigua a la ciutat comtal i a la seva zona metropolitana, disposa de diverses ajudes per a pagar les seves factures. L’aigua potable és un bé fonamental al qual tots els éssers humans han de tenir accés i, perquè sigui així, Aigües de Barcelona disposa de bonificacions que beneficien col·lectius diversos. Un d’aquests col·lectius són les famílies nombroses i, a continuació, te n’explicarem tots els detalls.

Bonificació per família nombrosa i exemple

Aigües de Barcelona és conscient que als municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona s’estan produint canvis socials que afecten les unitats bàsiques de convivència. En moltes de les ajudes que ofereixen les institucions es considera que una família nombrosa són 5 o més membres, mentre que Aigües de Barcelona redueix aquesta consideració a 4 o més membres. Per tant, tots els habitatges que acreditin que hi conviuen 4 persones o més podran sol·licitar la bonificació en la factura de l’aigua.

L’ajuda d’Aigües de Barcelona per a més de 3 persones consisteix a ampliar els trams de consum de l’aigua progressivament. Concretament, s’incrementen els límits:

  • 2 metres cúbics al mes per persona addicional en el primer tram de consum. Sense bonificació, el límit és de 6 m³/mes.
  • 3 metres cúbics al mes per persona addicional en el segon tram de consum. Sense bonificació, el límit és de 9 m³/mes.
  • 5 metres cúbics al mes per persona addicional en el tercer tram de consum. Sense bonificació, el límit és de 15 m³/mes.
  • 6 metres cúbics al mes per persona addicional en el quart tram de consum. Sense bonificació, el límit és de 18 m³/mes.

Posant com a exemple una família en la qual viuen els dos pares i tres fills (5 persones en total), els límits dels trams de consum quedarien en 10 m³/mes en el 1r tram, 15 m³/mes en el 2n tram, 25 m³/mes en el 3r tram, 30 m³/mes en el 4t tram i més de 30 m³/mes en el 5è tram.

Com accedir a la bonificació per família nombrosa?

Mitjançant una d’aquestes opcions podràs demanar la bonificació per família nombrosa:

  • Emplenar el formulari en línia de l’Agència Catalana de l’Aigua.
  • Telefonar al telèfon gratuït 900 710 710 un dia laborable (entre les 8h i les 20 h).
  • En qualsevol de les oficines d’Aigües de Barcelona.
  • En qualsevol de les oficines de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
  • En la web de l’ACA.

En qualsevol dels casos s’haurà de presentar, juntament amb la declaració, el certificat de convivència que demostra qui està empadronat a l’habitatge.

Bonificació per discapacitat i exemple

Un altre col·lectiu que pot beneficiar-se de la bonificació de més de 3 persones són les persones amb grau de discapacitat. En aquest cas, cada persona amb una discapacitat superior al 75 % o un nivell de dependència III reconegut per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials comptarà doble a l’hora d’estipular els trams de consum de l’aigua.

Per exemple, si en un habitatge conviuen dos pares i un fill discapacitat, com que aquest compta per dos, es considera que poden beneficiar-se de la bonificació de més de tres persones d’Aigües de Barcelona. En aquest cas (4 persones), els límits de cada tram quedarien en 8 m³/mes en el 1r tram, 12 m³/mes en el 2n tram, 20 m³/mes en el 3r tram, 24 m³/mes en el 4t tram i més de 24 m³/mes en el 5è tram.

Comparteix:

Si encara vols saber més...

Descobreix les dades més curioses de l’aigua de Barcelona amb el test que et plantegen alguns dels nostres membres de l’equip.

Cercar per categories