A qui se li garanteixen els subministraments bàsics a Barcelona?

Si tens dificultats econòmiques i sofreixes per a poder pagar els subministraments bàsics d’electricitat, aigua i gas de la teva casa, no estàs sol/a. Tant l’Ajuntament de Barcelona com les companyies encarregades de subministrar els recursos energètics disposen de mecanismes per a no quedar-se sense els subministraments bàsics. T’ho expliquem a continuació.

Els drets energètics de tots els ciutadans

La Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, prohibeix a les companyies subministradores efectuar talls d’electricitat, aigua o gas per un impagament produït per la falta de recursos econòmics. Així doncs, mentre la situació de vulnerabilitat o dificultat econòmica dura, és obligatori mantenir el servei.

Servei d’assessorament energètic de l’Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona va crear el Servei d’Assessorament Energètic per garantir el dret als subministraments bàsics a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial.
Mitjançant els punts d’assessorament energètic (PAE) es tracta cada cas de manera personalitzada i es fan serveis com:
 • Tramitar informes d’exclusió residencial.
 • Fer de vincle amb els serveis socials.
 • Assessorar les persones que no poden mantenir el seu habitatge en unes condicions energètiques i de benestar òptimes.
 • Assessorar les persones que han rebut un avís d’impagament o de tall.
 • Detectar l’incompliment de la legislació vigent per part de les companyies subministradores i acompanyar en la defensa dels seus drets.
 • Orientar en l’optimització dels serveis d’electricitat, aigua i gas a la casa.
 • Restablir el servei i tramitar la sol·licitud d’exclusió residencial en cas d’haver sofert un tall de subministrament.

Bonificacions socials per als subministraments bàsics: exemple d’Aigües de Barcelona

Les companyies subministradores dels serveis bàsics solen tenir bonificacions per a ajudar a fer front a les despeses fonamentals de la llar. Un exemple d’això és Aigües de Barcelona, que té la possibilitat de reduir la factura de l’aigua mitjançant aquestes mesures socials:
 • Fons de Solidaritat: bonificació en les properes factures valorada en 57 €, amb un màxim de 28,5 € per factura.
 • Tarifa social: bonificació del 25 % de la quota de servei de l’aigua, sempre que la factura no superi els 100 litres per persona i dia.
 • Cànon social: tarifa reduïda de 0,24 € per m³, sempre que no se superi el límit del primer tram del cànon de l’aigua (9 m³ al mes).
 • TMTR social: bonificació del 50 % de la taxa metropolitana de tractament de residus.
 • Bonificació per a més de 3 persones: els habitatges en els quals viuen 4 persones o més poden sol·licitar una bonificació que consisteix en l’ampliació dels trams de la tarifa d’aigua. Les persones amb un grau de disminució superior al 75 % o amb un nivell III de dependència reconegut per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials computa com dos a l’efecte d’obtenir la bonificació.
 • Taxa de clavegueram: els titulars que es trobin en situació d’exclusió residencial i que viuen al municipi de Barcelona estan exempts de pagar la taxa.
En qualsevol cas, si tampoc pots fer front al pagament de les teves factures amb les bonificacions, recorda que està prohibit que et tallin els subministraments bàsics de la teva llar.
Comparteix:

Si encara vols saber més...

Descobreix les dades més curioses de l’aigua de Barcelona amb el test que et plantegen alguns dels nostres membres de l’equip.

Cercar per categories